Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024

Zapraszamy wszystkich Działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD „1 Maja-Wolność” w Częstochowie.

Zebranie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2024 roku w Domu Działkowca ROD „1 Maja-Wolność” (Alejka Tulipanowa).

Początek obrad: w  I terminie godz. 15:00; w II terminie godz. 15:30 *

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

  • Przepis dotyczący drugiego terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.
  • Zgodnie z 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
  • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w Biurze Zarządu ROD „1 Maja-Wolność” w Częstochowie w dniach 25 oraz 26 marca 2024r. w godz. 15:00 – 17:00.

Scroll to Top