Grant ARiMR

Stowarzyszenie Ogrodowe Polskiego Związku Działkowców prowadzące Rodzinny Ogród Działkowy „1 Maja-Wolność” w Częstochowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5, Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.
Dofinansowanie projektu z UE:  100.000,00 PLN

wsparcie ogrodow dzialkowych
logo funduszy z arimr

Całkowita kwota projektu wynosi 109 699,90 zł w tym 100 000,00 zł pochodzi z środków unijnych. Z grantu sfinansowane zostaną następujące inwestycje:

  • Wykonanie kompostownika
  • Zakup rębaka do gałęzi
  • Zakup kosiarki spalinowej
  • Zakup kosy spalinowej
  • Zakup pilarki spalinowej
  • Sporządzenie planu zagospodarowania ROD
  • Budowa tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD
  • Modernizacja odcinka instalacji wodociągowej na Terenie III ROD

 

Scroll to Top