Opłaty

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta ROD:

BNP Paribas 62 1600 1462 1874 2221 0000 0001

Aby ułatwić identyfikację działkowca, należy w tytule przelewu posłużyć się poniższym wzorem wpisując dane:

Opłata ogrodowa zgodna ze stawkami obowiązującymi w danym roku

Przykład: DZ.152/TER.I; SKŁ.CZŁ.6; OP.OGR.200; ŚMIECI.170; OP.WOD.20; OP.EN.10; F.ROZW.100

Wpłata za zużytą wodę (poprzedni stan; obecny stan; zużycie w m³)

Przykład: DZ.152/TER.I; POP.112M; OB.122M; ZUŻ.10M

Wpłata za zużytą energię elektryczną (poprzedni stan; obecny stan; zużycie w kWh)

Przykład: DZ.152/TER.I; POP.45KW; OB.70KW; ZUŻ.25KW

TERMIN PŁATNOŚCI OPŁAT OGRODOWYCH DO 30 CZERWCA KAŻDEGO ROKU

Stawki opłat  -kliknij w poniższy przycisk. 

Scroll to Top