Opłata partycypacyjna 2024

Na postawie Uchwały nr 3/XXI/2023 z dnia 21.11.2023 Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców postanowiła podnieść o 0,01 zł. stawkę partycypacyjną przekazywaną do właściwej terytorialnie jednostki terenowej PZD. Nowa stawka w wysokości 0,13 zł będzie obowiązywała od 2024 roku.

Zarząd ROD jest zobowiązany przekazywać kwotę odpowiadającą iloczynowi kwoty 0,13 zł i liczby m² pod działkami, do których tutuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD.

Scroll to Top