Przedłużona kadencja organów PZD

W dniu 14 grudnia br. Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu zadecydowała o przedłużeniu obecnej kadencji w Związku na kolejny rok. Po szerokim przedstawieniu argumentów mających znaczenie dla podjęcia decyzji o konieczności przedłużenia kadencji w PZD, członkowie Krajowej Rady PZD zagłosowali jednomyślnie podejmując uchwałę nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców.

Ujmując w skrócie, Walne Zebranie Sprawozdzawczo-Wyborcze odbędzie się w 2024 roku.

Scroll to Top