Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W dniu 16 stycznia 2023 roku Zarząd ROD „1 Maja-Wolność” zawarł umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5.- Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Scroll to Top