Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po wielu staraniach nasz ogród otrzyma wsparcie finansowe na kolejną inwestycję.

Dotacja w kwocie 23 700 zł została przyznana przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Tym razem uporządkujemy teren z kontenerami i pojemnikami na odpady. Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Etap I będzie zrealizowany w roku bieżącym.

W dniu 26 marca 2024 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia „symbolicznych czeków”. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z urzędem, aby można było przystąpić do realizacji zadania.

Serdecznie dziękujemy Radnym Sejmiku Wojewódzkiego za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

 

Scroll to Top