Reorganizacja w ROD

Drodzy Działkowcy,

Podczas prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego zmianie uległy powierzchnie działek, a wraz z nimi uporządkowana została numeracja. Dotychczasowy podział ogrodu na 3 tereny został zastąpiony zakresem numerów od 1 do 255.

Aby ułatwić identyfikację działek według nowego zakresu, przygotowane zostały tabliczki z numerem, które w najbliższym czasie zostaną zainstalowane na furtkach lub ogrodzeniach.

Prosimy nie zmieniać lokalizacji tabliczek.

Również alejki będą opisane nowymi tabliczkami z nazwą oraz zakresem numerów działek.

W kilku punktach ogrodu usytuowane zostaną tablice z planem sytuacyjnym ROD. Obecnie plan sytuacyjny jest dostępny na stronie internetowej www.rod1majawolnosc.pl (zakładka „Plan Sytuacyjny Ogrodu”) oraz w biurze ogrodu.

Każdy działkowiec otrzyma pismo z informacją o zmianie powierzchni działki oraz nowym numerze. Działkowcy posiadający adresy e-mail otrzymają dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej, a pozostali pocztą tradycyjną.

Scroll to Top