Rozliczenie wody i energii elektrycznej

Poniżej zamieszczono listę stanu liczników wody oraz energii elektrycznej wraz z kwotami do zapłaty.

Zgodnie z  Regulaminem sieci wodnej w ROD „1 Maja-Wolność” w Częstochowie zatwierdzonym uchwałą nr 11/WZS/2023 Walnego Zebrania ROD z dnia 6 maja 2023 r., nieudostępniony do odczytu licznik stanowi podstawę do naliczenia opłaty w formie ryczałtu – 1zł/m² powierzchni działki.

Kolorem zielonym oznaczono działki z uregulowaną opłatą za zużyte media.

Kolorem szarym oznaczono działki, w których nie zostały udostępnione liczniki do odczytu.

Kolorem żółtym oznaczono działki z nieprawidłowym stanem licznika (do powtórnego odczytu).

W przypadku niejasności bądź uwag, prosimy o kontakt.

Scroll to Top