Rozliczenie Grantu z ARiMR

Informujemy, że w dniu 28 lipca 2023 roku otrzymaliśmy informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o poprawnym całkowitym rozliczeniu projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Kwota grantu w wysokości 100 000,00 zł. obejmowała:

  • zakup rębaka do gałęzi Honda,
  • zakup kosiarki spalinowej Weibang,
  • zakup pilarki spalinowej, kosy spalinowej oraz siekiery Husqvarna,
  • zakup okrzesywarki Echo,
  • montaż 3 szt. kompostowników,
  • opracowanie planu zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych,
  • modernizacja 155m odcinka instalacji wodociągowej na terenie III ogrodu,
  • wykonanie trzech ścieżek edukacyjnych o tematyce ekologicznej, łącznie 17 szt. tablic.

Trwałość projektu wynosi 5 lat od dnia jego zakończenia. Oznacza to, że przez ten czas jesteśmy zobligowani do utrzymania wyżej wymienionych inwestycji w niezmienionej formie.

Scroll to Top