Aktualizacja powierzchni działek ROD

W związku z prowadzonymi pracami geodezyjnymi nad sporządzeniem planu zagospodarowania, prosimy Działkowców o zapoznanie się z listą nowych metraży działek.

W przypadku pytań lub zastrzeżeń odnośnie nowego metrażu, osoby zainteresowane prosimy o kontakt:  501-951-524 lub e-mail: majawolnosc@gmail.com

Możliwe będzie zorganizowanie spotkania z wykonawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14.07.2023. Po tym terminie nie będzie możliwości wnoszenia uwag, a plan zagospodarowania zostanie ostatecznie zatwierdzony.

Scroll to Top