Modernizacja odcinka instalacji wodnej na Terenie III

W związku z modernizacją 155m odcinka instalacji wodociągowej na terenie III ROD „1 Maja-Wolność”, przedstawiamy ogólny plan robót jakie będą wykonywane na terenie wspólnym (alejka „Jubileuszowa”) oraz na działkach od numeru 7 do 27.

Prosimy o obowiązkową obecność oraz udostępnienie wejścia na działkę dla wykonawcy firmy ERGO-TERM Sp. z o.o. z Częstochowy w celu przeprowadzenia niezbędnych prac.

Planowany termin rozpoczęcia: 8 maja 2023 r. od godz. 10:00

Do wykonawcy robót należy:

  • montaż rurociągu głównego z rury PE o średnicy 40 mm w alejce oraz na działce nr 7 do studni z wodomierzem głównym,
  • wykonanie studni betonowej z zaworami odcinającymi oraz zaworami spustowymi w alejce przed Domem Działkowca wraz z przyłączem do budynku,
  • montaż przyłączy na działkach składający się z rur PE 25 mm oraz studzienek wodomierzowych o średnicy 425 mm z zaworami przelotowymi oraz kranem ogrodowym przy studzience. Studzienka wodomierzowa osadzona w gruncie w odległości max 1m od płotu po stronie działki.

Do działkowca należy:

  • wskazanie / oznaczenie miejsca przebiegu podziemnej instalacji energii elektrycznej w alejce – jeśli taka przebiega aby zapobiec uszkodzeniu przewodów podczas prac ziemnych,
  • wskazanie miejsca montażu studzienki wodomierzowej z zachowaniem wyżej wymienionej odległości od płotu,
  • zapewnienie nowego bądź obecnie używanego wodomierza o ile nie upłynął 5 letni termin legalizacji,
  • montaż kranu ogrodowego na działce w lokalizacji innej niż studzienka wodomierzowa pozostaje w zakresie działkowca

Wykonawca modernizacji firma ERGO-TERM Sp. z o.o. może udzielić dodatkowej pomocy działkowcom w wykonywaniu usług hydraulicznych. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 533-924-755.

Scroll to Top