Opłata partycypacyjna

Na postawie Uchwały nr 2/XVI/2022 z dnia 17.11.2022 Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców postanowiła podnieść o 0,02 zł. stawkę partycypacyjną przekazywaną do właściwej terytorialnie jednostki terenowej PZD. Nowa stawka w wysokości 0,12 zł będzie obowiązywała od 2023 roku.

Zarząd ROD jest zobowiązany przekazywać kwotę odpowiadającą iloczynowi kwoty 0,12 zł i liczby m² pod działkami, do których tutuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD.

Scroll to Top